Proč bývá červený tým úspěšnější než modrý tým?

Za posledních 10 let jsme provedli více než 100 testů jako červený tým a pouze ve třech případech jsme nebyli schopni získat chráněná aktiva, informace nebo data. Obecně lze tedy říci, že jako červený tým jsme téměř vždy úspěšný v dosažení stanoveného cíle. Proč ale tomu tak je? Jsme snad chytřejší než modrý tým? Nebo je[…]