10. 1. 2019

Bezpečnostní architektura

Bezpečnostní architektura

Byli jsme jak při zavádění bezpečnostních řešení, při designu řídicích systémů, tak i při implementaci bezpečnosti do existujících systémů. Pracovali jsme v provozu, designovali datacentra, navrhovali sítě i implementovali aplikační bezpečnost. To vše nám přineslo unikátní vhled do problematiky. A díky tomu Vám pomůžeme navrhnout bezpečnostní architekturu. Od definování cílů až po implementační plán, rozpočet a rozpad prací.

Vhodné použití

Dobrá doba na vytvoření bezpečnostní architektury je vždy. A když už nějakou bezpečnostní architekturu máte a připravujete nasazení nových systémů, aplikací, procesů nebo jinou změnu, je dobré celou stávající bezpečnostní architekturu znovu přehodnotit.

Jak postupujeme

Pokud máte bezpečnostní architekturu, zrevidujeme stávající stav, projdeme požadavky s vlastníky aktiv a jejich uživateli a zohledníme technický a bezpečnostní vývoj od doby vytvoření architektury až po současnost.

Pokud bezpečnostní architekturu nemáte, zaměříme se na to, co chcete jako organizace dosáhnout, jaký rozvoj ať již technický nebo organizační plánujete, a navrhneme, jak postupovat při rozvoji vašich systémů a aplikací tak, aby bezpečnost nebrzdila rozvoj.

Výsledek

Získáte katalog opatření, které je potřebné nasadit, diagram vztahů, principy, kterými se řídit. To vše ve vztahu k tomu, co děláte a jaké systémy, aplikace a procesy provozujete. S dobrou bezpečnostní architekturou je i výběr vhodných dodavatelů technologií mnohem jednodušší.