10. 1. 2019

Hodnocení hrozeb

Hodnocení hrozeb

Posoudíme, jestli je hrozba, kterou jste obdrželi nebo detekovali důvěryhodná nebo ne. To, že existuje hrozba ještě nemusí znamenat, že ji musíte odstranit nebo investovat do její minimalizace.

Vhodné použití

Když se objeví nová hrozba nebo někdo deklaruje, že v budoucnosti provede útok. Je dobré porozumět hrozbě a určit, zda je potřebné investovat do nějaké akce.

Jak postupujeme

Naším cílem je zodpovědět na dotaz co se může pokazit. Vyhodnotíme kredibilitu a dopad potencionální hrozby spolu s pravděpodobností, že se hrozba stane realitou. Hrozby vyhodnocujeme prostřednictvím metodiky STRIDE, DREAD nebo attack tree podle toho, která se pro danou situaci hodí nejvíc.

Výsledek

Závěrečná zpráva s analýzou a použitou metodikou pro objasnění, jak jsme došli k závěrům.