26. 3. 2018

Hodnocení zranitelností

Hodnocení zranitelností

Nalezneme tolik zranitelností, kolik je možné a pomůžeme vám seřadit protiopatření podle vážnosti a dopadu.

Vhodné použití

Když už máte seznam aktiv a potřebujete seřazený seznam problémů s cílem opravit vše, co lze, a tak efektivně, jak je to jen možné.

Jak postupujeme​

Otestujeme aktivum – server, aplikace, operační nebo řídicí systém – na přítomnost zranitelností. Samozřejmostí je seznam všech známých zranitelností, no nezůstaneme pouze při něm. Při hodnocení zranitelností hledáme i zranitelnosti, které nejsou veřejně známé nebo například jde o zranitelnosti v důsledku specifické konfigurace.

Výsledek

Seznam zranitelností s přiřazením vážnosti a návrhem protiopatření.