10. 1. 2019

Poradenství

Poradenství

Důvěryhodný rádce

Důvěryhodný rádce v bezpečnostním kontextu je někdo, kdo je Vám schopen říct na základě vaší bezpečnostní vyspělosti a cílů jaký přístup zvolit. Tato role je vázaná na konkrétní osobu a dlouhodobou spolupráci.

Plánování, výběr dodavatele, oponentura

Pokud jste se rozhodli implementovat průmyslové firewally se stavovou deep packet inspection (DPI), jednosměrnými bezpečnostními bránami (datové diody), šifrovací technologií na vrstvě 2-4, intrusion detection and prevention systémy (IDS/IPS) nebo security incident and event monitoring (SIEM), jsme tady, abychom Vám pomohli. Budeme Vašimi konzultanty v průběhu plánovací fáze, pomůžeme Vám s implementací nebo poskytneme oponenturu dodavatelům.